Yükseköğretimde Akreditasyon

Seşih veya üniversiteye göre kendinize en uygun yurtları bulabilirsiniz.

friends

Akreditasyon; bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Genel olarak yükseköğretim sisteminin özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

Akreditasyon Kuruluşları her yılın Ocak ayı sonuna kadar uygunsuzluk bulunan ölçüt/ölçütlere ilişkin yapılan düzeltici önlemleri de içeren bir önceki yıla ait faaliyet raporu hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’na iletir.

Akreditasyon
Kuruluşu
Tescil
Tarihi
Tescil Bitiş
Tarihi
Geçerlilik
Süresi
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - MÜDEK 1.2.2013 1.2.2018 5 YIL
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - TEPDAD 28.3.2015 28.3.2017 2 YIL
Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK 29-30.04.2015 29.4.2017 2 YIL
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği - FEDEK 9.4.2015 9.4.2018 3 YIL
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - VEDEK 19.12.2015 19.12.2017 2 YIL
Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - HEPDAK Değerlendirme Aşamasında   _
arrow