Meslekler Rehberi

Meslekler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olun.

friends
1 - Kuşların nasıl göç ettiğini öğrenmek
2 - İnsanlara yeni bir hobi öğretmek
3 - Hava durumu tahmini için kişisel gözlemleri kullanmak
4 - Bitki hastalıklarını incelemek
5 - Bankaya yatırılan paranın faizini hesaplamak
6 - Resimler tasarlamak ve çizmek
7 - Bir iş yaptırmak için parayla adam tutmak
8 - Bir bilim müzesini incelemek
9 - Gözlük için mercekleri parlatmak
10 - Modern yazarların yazı stillerini araştırmak
11 - Mikroskop gibi laboratuar aletlerini kullanmak
12 - Bir dükkanda envanter tutmak
13 - Bir kuş yemliği tasarlamak
14 - Bir oyun için takım oluşturma
15 - Yeni bir satış kampanyası düzenlemek
16 - Bir toplantıyı yönetmek
17 - Vitaminlerin hayvanlar üzerindeki etkisini araştırmak
18 - Küçük bir işletmeyi idare etmek
19 - Bir makinenin nasıl kullanılacağı konusunda talimatlar yazmak
20 - Diğer insanlar için iş planlamak
21 - Küçük grup tartışmalarına katılmak
22 - Yeni bir cerrahi işlem hakkında yazılar okumak
23 - Mali bir hesaptaki hataları bulmak
24 - Bir rapor taslağındaki hataları bulmak incelemek
25 - Planlar ve grafikler yapmak
26 - Fırtınadan sonra zarar görmüş bir ağacı onarmak
27 - Kusurları bulmak için mamulleri incelemek
28 - Telefonla iş idare etmek
29 - Acil durumlarda insanlara tardım etmek
30 - Bir kuruluşun parayla ilgili bütün işlerini idare etmek
31 - Müzik eseri bestelemek veya düzenlemek
32 - Filmler için konu müziği bestelemek
33 - Yeni kurallar veya politikalar geliştirmek
34 - Biyoloji çalışmak
35 - Bir politik kurum için kampanyaya katılmak
36 - Maddeleri ayırmak, biriktirmek ve saklamak
37 - Bir toplum geliştirme projesinde çalışmak
38 - Bir daktilonun nasıl tamir edileceğini öğrenmek
39 - Dünyanın merkezi, güneş ve yıldızlar hakkında kitaplar okumak
40 - Tam doğru zaman tutmak için bir saati ayarlamak
41 - Beynin nasıl çalıştığını öğrenmek
42 - Yaratıcı fotoğraflar çekmek
43 - Masraflara ait hesap kayıtları tutmak
44 - Bir bandoda çalmak
45 - Bir orkestrada caz müziği çalmak
46 - Bir grup veya klüp için bütçe hazırlamak
47 - Depremin nedenlerini araştırmak
48 - Ünlü bir bilim adamının dersine katılmak
49 - Bir proje üzerinde başkaları ile beraber çalışmak
50 - Bir sinema filmi senaryosu yazmak
51 - Şirket hakkındaki şikayetleri konusunda işçilerle röportaj yapmak
52 - Mobilya yapmak
53 - Değerli taşları kesmeyi ve parlatmayı öğrenmek
54 - Yaralı bir insana ilkyardım yapmak
55 - Yerel bir radyo istasyonunda çalınması için müzik parçaları seçmek
56 - İl genel meclisinde çalışmak
57 - Mali raporları hazırlamak ve yorumlamak
58 - Tehlikedeki bir insana yardım etmeye çalışmak
59 - Elektronik alet çalıştırmak
60 - Çocuklara nasıl oyun oynanacağını veya spor yapılacağını göstermek
61 - Bir ustayı televizyon tamir ederken seyretmek
62 - Bir magazin hikayesini anlatan çizimler yapmak
63 - Ziyaretçilere yol göstermek
64 - Diğer insanların bir problemin çözülebileceğine nasıl inandıklarını öğrenmek
65 - Bir sergiye gezi düzenlemek
66 - Uyuşturucu kullanan insanlara danışmanlık yapmak
67 - İş gazeteleri veya dergileri okumak
68 - Yıldızların oluşumunu öğrenmek
69 - Taksit ödemelerini tahsil etmek
70 - Bir slayt veya film projektörünü çalıştırmak
71 - Kelebekleri gözlemlemek ve sınıflandırmak
72 - Metal bir heykel tasarlamak
73 - İnsanlara kanuni doğruları açıklamak
74 - Kısa hikayeler yazmak
75 - İnsanların mali kararlar vermelerine yardımcı olmak
76 - Gelir vergisi kazancını düzenlemek
77 - Sertifika, plaket veya taktir belgesi kazanmak
78 - Tiyatro oyunu, müzikaller gibi sanatsal etkinliklerin eleştirilerini yazmak
79 - Aylık bütçe planı yapmak
80 - Bir havuz veya gölde yabani hayatı araştırmak
81 - Bir tiyatro oyununda rol almak
82 - Bir resim çerçevesi yapmak
83 - İş gezilerine çıkmak
84 - Orman yangınları için gözetleme yapmak
85 - Yeni alışveriş merkezinin tanıtımını yapmak
86 - Bir muhasebecilik sistemi kurmak
87 - Arkadaşlar arasındaki bir tartışmayı yatıştırmak
88 - Birine önemli bir karar vermesinde yardım etmek
89 - Taşıma için nakil maliyetlerini hesaplamak
90 - Fıkralar ve hikayeler anlatarak insanları eğlendirmek
arrow