ÜNİVERSİTELERDE AKREDİTASYON NEDİR ?

author

Akreditasyon YÖK tarafından; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence süreci olarak tanımlanıştır.

Daha basit anlatımla üniversitelerin verdiklerini eğitimin kalitesini göstermek için ulusal kurumlardan veya uluslararası kurumlardan aldıkları belgedir diyebiliriz.

Akreditasyon kalite güvencesi sağlaması ve bu kalitenin sürekliliğini temin etmesi açısından önemli bir uygulamadır.

Yükseköğretim kurumlarının da yüksek standartlarını garanti etmeleri ve sürekli geliştirerek kaliteyi arttırmaları açısından da mühimdir.

Akreditasyon öğrencilere, yüksek lisans müracaatında, yurtdışı başvurularında, öğrenci değişim programlarında avantaj sağlıyor.

Türkiye’deki akreditasyon kurumları:

 • MÜDEK

Açılımı Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan, ülkemizdeki mühendislik programları için değerlendirme çalışmaları yaparak, ülkemizde mühendislik eğitimi kalitesinin artmasına fayda sağlamak amacıyla çalışan bir kuruluştur. 

 • MİAK

Açılımı Mimarlık Akreditasyon Kurulu olan MİAK, ülkemizdeki mimarlık programlarının eğitim kalitesinin değerlendirmesini yapar, bu kalitenin sürekliliğine ve gelişmesine katkı sağlar.

 • FEDEK

Açılım Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan Fedek, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri programları için değerlendirme çalışmaları yaparak,  bu programların ülkemizdeki öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlar.

 • EPDAD

Eğitim Fakülteleri Eğitim Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan EPDAD’ın amacı öğretmen yetiştirmede kaliteyi arttırmaktır. Yaptığı değerlendirme çalışmalarıyla öğretmen yetiştiren fakültelerde hedeflenen kaliteyi arttırır ve bunun geliştirilmesine katkı sağlar.

 • HEPDAK

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği,  hemşirelik eğitimi veren programları değerlendirir. Yapılan değerlendirme faaliyetleri sonucunda hemşirelik eğitimi veren fakültelerin eğitim kalitesi uygunsa belgelenir, böylelikle kalitenin sürekliliğine ve gelişmesine katkı sağlar.

 • İLEDAK

Açılımı İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu olan İLEDAK, ülkemizdeki iletişim eğitimi programlarını değerlendirir ve akredite eder. Türkiye’deki iletişi eğitiminin niteliklerini arttırmayı ve geliştirmeyi amaçlar.

 • SABAK

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan SABAK, sağlık bilimi eğitim programları için bilgilendirme, değerlendirme ve izleme çalışmaları yaparak eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunur.

 • TURAK

Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu olan TURAK, turizm eğitimini değerlendirme faaliyetlerini yürütür. Akredite ettiği kurumlarda kalitenin arttırılmasına ve bu kalitenin geliştirilmesine katkı sağlar.

 • TEPDAD

Açılımı Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan TEPDAD, tıp eğitimi programları için çeşitli değerlendirme, bilgilendirme faaliyetleri yürüterek, ülkemizdeki tıp eğitiminin niteliklerinin yükseltilmesine katkıda bulunur.

 • VEDEK

Açılımı Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği olan VEDEK, veteriner hekimliği programlarını değerlendirerek eğitim kalitesinin sürdürülmesine ve artmasına katkı sağlar.

Yükseköğretimde Akreditasyon sayfamızı inceleyebilirsiniz.


02.07.2022 04:19 tarihinde yayınlandı.
Yorum Yaz
Yorumlar (2)
 • Üniversitenin sitesinden ogrenebilirsiniz

 • Bir universitenin bir bölümü için akreditasyonu olup olmadığını nereden öğrenebiliriz? Mesela hemşirelikte akreditasyonu olan üniversiteleri nereden öğrenebilirim?

arrow