PDR Mi? Psikoloji Mi? Hangisi Senin Bölümün

author

 

Rehberlik ve Psikoloji Danışmanlık

Bu bölümün amacı başta eğitim-öğretim kurumlarının rehberlik servislerine rehber öğretmen yetiştirmek, bunun dışında rehberlik ve psikolojik danışmalık ihtiyacı duyulan alanlarda hem teorik hem de uygulamalı bilgilerle yetiştirilmiş uzmanlar vermektir. Üniversitelerin Eğitim Fakütelerine bağlı bir bölümdür.

Rehberlik ve Psikoloji Danışmalık Bölümü mezunları kendine daha güvenli, mutlu, sorumluluk sahibi, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmekle görevlidir. Bu nedenle bireylerin ruhsal durumunu analiz etmek, problemlere çözüm üretmek ve korumakla sorumludur. Rehberler ve Psikoloji Danışmanlar bunu çeşitli testlerden yardım alarak yaparlar.

PDR öğrencileri; eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, psikolojiye giriş, kültürel antropoloji, fizyolojik psikoloji, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık, gelişim psikolojisi, eğitim felsefesi, öğretim teknolojileri, öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, Türk eğitim tarihi, eğitimde araştırma yöntemleri, topluma hizmet uygulamaları, kişilik kuramları, karakter ve değer eğitimi, test dışı teknikler, Türk eğitim sitemi ve okul yönetimi, davranış bozuklukları, psikolojik testler, mesleki rehberlik, psikolojik danışma kuramları, sınıf yönetimi, eğitimde ahlak ve etik, davranış bozuklukları, özel eğitim ve kaynaştırma, aile danışmalığı, çocuk hukuku, travma sonrası psikolojik danışma gibi birçok dersi eğitim süreçleri boyunca görürler.

BU bölümü okursanız hem kamu kuruluşlarında hem de özel kuruluşlarda kendinize yer bulabilirsiniz. Ayrıca klinik psikoloji yüksek lisansı yaparak klinik psikolog unvanı alabilir ve bir klinik açabilirsiniz.

Psikoloji

Psikoloji, kişilerin zihin ve davranışlarının inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji Bölümün temel amaçları Psikolojinin gerektirdiği uzmanlık alanları ile ilgili konularındaki teorik ve pratik bilgileri problem çözme aşamasında kullanabilme yeteneğine sahip, Araştırma tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlayabilme becerisine sahip, toplumsal sorumluluk duygusu gelişmiş uzmanlar yetiştirmektir. Psikoloji öğrencileri mezun oldukları zaman ‘’uzman psikolog’’ unvanını alırlar. Yüksek lisanslarını klinik psikoloji üzerine yaparlarsa ‘’klinik psikolog’’ unvanını alırlar ve klinik açma yetkisine sahip olurlar. Bunun dışında yüksek lisanslarını endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, sağlık psikolojisi, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji gibi birçok alanı vardır.

Psikoloji bölümünde okuyacak öğrenciler: psikolojiye giriş, felsefe, sosyoloji, temel matematik, psikolojide istatistik yöntemleri, psikolojide veri analizi ve araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, örgütsel davranış, kültürel antropoloji, fizyolojik psikoloji, kişilik kuramları, bilişsel psikoloji, öğrenme psikolojisi, psikopatoloji, insan kaynakları yönetimi, psikolojide çağdaş akımlar, alan çalışmaları, deneysel psikoloji, örgüt kültürü ve liderlik, psikolojide etik ilkeler, adli psikoloji, psikoterapi yöntemleri, toplumsal ruh sağlığı, stres yönetimi, davranışsal sinirbilim, eğitim psikolojisi, ergenlik psikolojisi, sanat terapisi, oyun psikolojisi gibi birçok zorunlu ve seçmeli dersi alırlar.

Genel hatlarıyla baktığımızda farkları; Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Bölümü, Eğitim Fakültesinde, Psikoloji Bölümü ise Fen Edebiyat Fakültesinde yer almaktadır. PDR öğrencileri mezun olduklarında çoğunlukla okullarda ve eğitim merkezlerinde çalışırlar; Psikoloji öğrencileri mezun oldukların danışmanlık merkezlerinde ve kamu kuruluşlarında psikolog unvanı ile çalışabilirler. PDR mezunlarının uzmanlık alanı yalnızca çocukluk ve ergenlik dönemidir; Psikoloji mezunlarınınsa çocuk ve ergenlerin yanı sıra yetişkinler de uzmanlık alanına girer.


29.06.2022 17:50 tarihinde yayınlandı.
Yorum Yaz
Yorumlar (0)
arrow