İktisat Bölümü Hakkında Bilmeniz Gerekenler

author

 

İktisat; bazen basit bir anlatımla ekonomi olarak tabir edilir ancak iktisat bir bilimdir. İktisat; insan davranışlarının tarihin eski dönemlerinden beri analitik olarak incelemesini, insanlar arasındaki ekonomik ilişkilerin değerlendirmesini yapar. Kısaca sürekli olarak ekonomik sistemleri incelemek, analiz yapmak ve sistemdeki sorunları tespit etmek bir iktisat uzmanının görevdir.

İktisat bölümünde öğrenci olacaksanız kesinlikle ilgi duymanız gerekir. Yalnızca sayısala ilgi duymak yeterli gibi gözükse de aslında analitik düşünme becerisine sahip herkes iktisat okuyabilir. Bölümde iktisada giriş, hukuka giriş, mikro iktisat, işletme yönetimi, olasılık istatistik, para teorisi ve politikası gibi dersler alırsınız. Bunun dışında iktisadi raporlar, ekonomik modeller, turizm ekonomisi, dış ticaret politikası vb. birçok seçmeli ders seçeneğiniz vardır.

İktisat mezunları eğer kamuda çalışmak istiyorlarsa KPSS ataması ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü, Başbakanlık, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Dış İşleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu İhale Kurumu gibi birçok devlet kuruluşunda çalışabilirler.

Bunlar dışında özel sektörde de kendilerine bankalar, finans şirketleri, büyük kurumların muhasebe ve finans birimlerinde kendilerine yer bulabilirler.

İktisat bölümünü tercih ederken en önemli şart gerçekten bölüme ilgi duymak olmalıdır. Eğer gerçekten severek okursanız her ne olursa olsun başarılı olmanız kaçınılmazdır. İktisadı kazanmak belki diğer bölümlere göre sizin için daha kolay ancak ekonomiye, iktisada, grafikleri yorumlamaya, analize ilgi duymayan biri için okuması oldukça zor bir bölümdür. Ayrıca yurtdışında yapılan araştırmaları takip edebilmeniz ve sektörde kendinize daha kolay yer bulabilmeniz açısından bölümü İngilizce okumanızı tavsiye ederiz.


27.05.2022 05:16 tarihinde yayınlandı.
Yorum Yaz
Yorumlar (0)
arrow