Beklenen Oldu! Tercih Yapacak Öğrenciler İçin Baraj Genişletildi!

author

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından beklenen açıklama geldi. Başarı sırası şartlı programların başarı sırası barajları genişletildi. Güncel başarı sırası barajları şöyle,

Hukuk Programları- 190 bin
Mühendislik Programları- 300 bin
Mimarlık Programları- 250 bin
Tıp Programları- 50 bin
Öğretmenlik Programları- 300 bin

Yeni sistem ile birlikte en büyük problemlerden birisi olan barajların aynı kalması durumunun çözülmesi bekleniyordu ve beklenen de oldu.

 İşte YÖK'ün duyurusu:

- BARAJLARDA TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER LEHİNE DÜZENLEME

- YÖK'TEN TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GÜZEL HABER

- TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN BARAJ GENİŞLETİLDİ

- YÖK'TEN ÖĞRENCİ LEHİNE YENİ BİR KARAR: BARAJLAR GENİŞLETİLDİ...

- TERCİH YAPACAK ÖĞRENCİLER DİKKAT: 'YÖK BARAJLARI ÖĞRENCİ LEHİNE GENİŞLETTİ'

Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanmaktadır.

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde "başarı sırasına göre sınırlama" uygulaması başlatılmış ve ilk olarak Tıp ve Hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS'de uygulanmaya başlamıştır. Aynı bağlamda Mühendislik ve Mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS'de, Öğretmenlik Programları için ise 2017 ÖSYS'de hayata geçirilmiştir. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal etmektedir.

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018'de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklanmıştır.

Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edilmiştir. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

Program Türü

 

 

İlgili Puan Türü

 

 

Başarı Sırası

 

Hukuk programları

EA

En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları*

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları

SAY

En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları

SAY

En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları**

İlgili Puan Türünde

En düşük 300 bininci (300.000)

     

*: (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil)


11.07.2020 01:09 tarihinde yayınlandı.
Yorum Yaz
Yorumlar (1)
  • HEMŞİRELİK için durum ne biri bunun icin de bir sey diyebilir mi artik? 380k icin olabilir mi mesela hemsirelik ebelik falan?

arrow