Yükseköğretimde Akreditasyon

Anasayfa Yükseköğretimde Akreditasyon
Akreditasyon; bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

Genel olarak yükseköğretim sisteminin özel olarak ise yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirli performans standartlarına (kalite, verimlilik, etkinlik vb.) sahip olduğunu ortaya koymayı dolayısıyla yükseköğretim talebinde bulunanlara güven tesis etmeyi amaçlayan sistemdir.

Yükseköğretimde akreditasyon akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracıdır.

Akreditasyon Kuruluşları her yılın Ocak ayı sonuna kadar uygunsuzluk bulunan ölçüt/ölçütlere ilişkin yapılan düzeltici önlemleri de içeren bir önceki yıla ait faaliyet raporu hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’na iletir.

yok_logo-jpg20150213120301-jpg20150219161256

Tescil Süresi Devam Eden Akreditasyon Kuruluşları

MUDEKe
uteak_2
fedek
miakkkk
hepdakkkkk
vedesk
Akreditasyon
Kuruluşu
Tescil
Tarihi
Tescil Bitiş
Tarihi
Geçerlilik
Süresi
Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  - MÜDEK1.2.20131.2.20185 YIL
Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - TEPDAD28.3.201528.3.20172 YIL
Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK29-30.04.201529.4.20172 YIL
Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği - FEDEK9.4.20159.4.20183 YIL
Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği - VEDEK19.12.201519.12.20172 YIL
Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - HEPDAKDeğerlendirme Aşamasında _