MEB’in PDR Yönetmelik Değişikliğine Tepkiler Büyüyor!

0.92550500_1469289534
Bu bilgiyi arkadaşlarınla paylaş!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

Kamuoyunda bir süredir bakanlıkça REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ taslak yönetmeliği hazırlandığı, bu kapsamda rehber öğretmenlerin çalışma saatlerinin arttırılacağı, rehber öğretmenlerimize nöbet görevi verileceği ve hatta psikolojik danışma hizmetleri kaldırılmasının planlandığı yönünde bilgiler tartışılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği yerine yeni bir yönetmelik hazırlığına hem rehber öğretmenler hem de Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tepkisiz kalmadı.

Yapılacak yönetmelik değişikliği ile psikolojik ve rehber öğretmenler için de ek görevler verilebilmesinin yolu açılacağı, koridor ve bahçe nöbet görevi verileceği ve çalışma saatlerinin değiştirileceği belirtiliyor. Fakat rehberlik ve psikolojik danışmanlıkla örtüşmeyen bu uygulamanın gerçekleşmeden sonlandırılması isteniyor.

Daha önce Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yapılan açıklamada ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği tarafında yapılan görüşmeden yönetmelik değişikliğinin güncellenmesi için bir taslak çalışması yapıldığı belirtilmişti. Çağın gereklerine uygun olacak bu değişikliğin maalesef çok daha farklı bir çerçeveden rehber öğretmenlerin çalışma prensiplerine aykırı bir uygulama olmasından dolayı tepkiler bulunmaktadır.

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ’NDEN YÖNETMELİK İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

ÜYELERİMİZE, MESLEKTAŞLARIMIZA VE KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR

Onaltı şubesi, 11.000’i aşan üyesi, sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nda sayısı 30.000’i aşan uygulamacısı olan

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği olarak,

Ülkemizin çağdaş eğitim politikalarına uygun, Milli Eğitimin temel amaçlarıyla tutarlı, kültüre duyarlı, gelişen, değişen koşullara ve ihtiyaçlara hizmet eden, psikolojik danışmanların rolleri, ilişki ilkeleri, işlevleri, sorumluluk anlayışlarını gözeten, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanının meslek örgütü Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin, akademisyenlerin, okul psikolojik danışmanlarının, alanda deneyimli kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların görüşleri alınarak hazırlanacak bir “Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” istiyoruz.

“Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği”nde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce bütün paydaşların görüşlerinin alınarak hazırlandığı söylenen ancak tepkilerden de anlaşılacağı üzere Derneğimiz dahil çoğu paydaşın görmediği taslak içerisinde bulunan “nöbet tutma”, “etüt ve boş derse girme”, “okul yönetimi tarafından verilen ve PDR alanına uygun olmayan ek görevleri yapma”, “çalışma saatlerinin arttırılması” gibi maddeler yer alamaz. Ayrıca yine daha önceki yönetmelikte yer alan “Verilemeyecek Görevler” başlığı altındaki maddeler kaldırılamaz çünkü bunlar olduğu takdirde; okul psikolojik danışmanları asıl görevleri olan öğrenciye doğrudan, dolaylı hizmetleri veremez ve kendisiyle öğrenci arasında belirli ilke ve tekniklere dayalı olarak gerçekleştirilebilecek yardım ilişkisinin doğasına aykırı hareket etmiş olur.

Bakanımıza, Müsteşarımıza, Genel Müdürümüze; tüm paydaşları içine alacak bir çalıştayda görüşlerimizi sunmaya hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyoruz. Müsteşarımız Sayın Doç. Dr. Yusuf TEKİN’e olumlu, verimli ve nitelikli bir çalışma ortamı oluşturma konusunda gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Derneği

Genel Merkez Yönetim Kurulu

TWITTER’DA AÇILAN  #OkullardaPDRbiter HASTAG’I BÜYÜK DESTEK ALDI!


Bu bilgiyi arkadaşlarınla paylaş!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   

Benzer Yazılar: