ERASMUS+’ı merak mı ediyorsunuz?

Amount of direction signs with europeans countries names.
Bu bilgiyi arkadaşlarınla paylaş!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor.

Erasmus+ Programı İle Gelen Yenilikler Nelerdir?

2007-2013 yılları arasında yürütülen Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig programları ile Gençlik Programı ve 5 uluslararası işbirliği programı (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink ve Sanayileşmiş Ülkelerle İşbirliği Programı) tek bir başlık altında toplanarak Erasmus + Programına dahil edilmiştir.

Erasmus+ Programı Hangi Alanları Destekleyecek?

 • Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği
 • Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği
 • Ana Eylem 3: Politika Reformuna Destek
 • Özel Eylem1: Spor Destekleri
 • Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

Erasmus+ Programından Kimler Yararlanabilir?

Yükseköğretim alanında; üniversite öğrencileri, akademisyenler ve yükseköğretim çalışanları,

Mesleki eğitim alanında; meslek okulları öğrencileri, çıraklar, profesyoneller, eğitimciler, mesleki eğitim alanında çalışanlar,

Okul eğitimi alanında; ilk ve ortaöğretim öğrencileri, okul liderleri, öğretmenler ve okul çalışanları,

Yetişkin eğitimi alanında; öğreniciler, eğitimciler, yetişkin eğitimi veren kurumların üyeleri ve çalışanları,

Gençlik alanında; 13-30 yaş arası gençler, gençlik çalışanları, gençlik kuruluşlarının üyeleri ve çalışanları,

Kısaca ifade etmek gerekirse, her yaş ve her kesimden bireyler ile her düzeyden kurum ve kuruluşlar programdan faydalanabilir.

Erasmus+ Programında Hangi Ülkeler Yer Alıyor?

28 AB üyesi ülke; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan

AB üyesi olmayan program ülkeler; Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye

Üçüncü ülkeler; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus

Ana Eyle 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Bireylerin öğrenme hareketliliğine yönelik faaliyetler eğitim, öğrenim/öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ve gönüllü çalışmaları içerir.

Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği

Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği; eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri (ortaklıklar) oluşturulmasına fırsat vermektedir. Bu projeler; başvuru sahibinin ülkesindeki ulusal ajans tarafından yönetilen ülke merkezli faaliyetler ve başvuruların Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapıldığı merkezi faaliyetler olarak yürütülmektedir.


Bu bilgiyi arkadaşlarınla paylaş!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   

Benzer Yazılar: